Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Bierzmowanie Drukuj Email

BIERZMOWANIE

Do Bierzmowanie przygotowuje się młodzież szkół podstawowych w parafii, w której zamieszkuje.
Klasy VI  i VII zapraszamy na spotkanie raz w miesiącu, odbywają się w kościele.
Klasy VIII będą miały spotkania w grupach 1 raz w tygodniu.
- do Bierzmowania przystępują klasy VIII.

Warunkiem dopuszczenia do przyjęcia tego sakramentu jest zaliczenie trzyletniego okresu
przygotowania, potwierdzone wpisami w Indeksie.