Witryna

Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Kolęda Drukuj Email

WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2017-2018

 

27 grudnia 2017 – środa – od godz. 9.00

XS – ul. Braci Jamków (od 1 – do końca)

28 grudnia 2017 – czwartek – od godz. 9.00

XS – ul. Korepty (bez osiedla) i Świeża - przeniesiona na 23 stycznia - wtorek od 15.00

XW – ul. Pruszyńskiego

29 grudnia 2017 – piątek – od godz. 9.00

XP – ul. Bieżanowska (n-ry nieparzyste) od n-ru 149 do n-ru 253

XS – ul. Jaglarzów - przeniesiona na 31.01 (nr 1-15) oraz 3 lutego (nr 19 - do końca)

XW – ul. Stolarza

30 grudnia 2017 – sobota – od godz. 9.00

XP – ul. Bieżanowska (n-ry nieparzyste) od n-ru 253 a do n-ru 321

XS – ul. Zarzyckiego (od autostrady do końca) - przeniesiona na 1 lutego (od godz. 15.30)

XW – ul. Bogucicka (od końca)

 

2 stycznia 2018 – wtorek – od godz. 15.30

XP – ul. Bieżanowska (n-ry parzyste) od n-ru 126  do n-ru 176 wraz z ul. Opty

XS – ul. Zarzyckiego (nr 1 – 9A) od  godz.15.00

XW – ul. Szymkiewicza i Pochwalskiego

3 stycznia 2018 – środa – od godz. 15.30

XP – ul. Bieżanowska (n-ry parzyste) od n-ru 178  do n-ru 204

XS – ul. Ks. Popiełuszki

XW – ul. Mogiłki

4 stycznia 2018 – czwartek – od godz. 15.30

XP – ul. Bieżanowska (n-ry parzyste) od n-ru 206  do n-ru 264

XS – ul. Złocieniowa

XW – ul. Letnia i Okręglik

5 stycznia 2018 – piatek – od g.18.30

XS – ul. Śliwy i Pronia

XW – ul. Stępnia

6 stycznia 2018 – sobota (Trzech Króli) – od godz. 15.00

XS –  ul. Ks. Łaczka (nr od 65 – do końca)

7 stycznia 2018 – niedziela – od godz. 14.00

XP – ul. Imielna od n-ru 1 do 43 a

XS – os. Dębowy Park – (ul. Korepty 11 i 13)

8 stycznia 2018 – poniedziałek – od godz. 15.30

XP – ul. Łazy (domy)

XS – ul. Drożdżowa i Lipowskiego (od końca)

XW – ul. Potrzebowskiego i Krzymuskiego

9 stycznia 2018 – wtorek – od godz. 15.30

XP – ul. Działkowa (domy) od końca

XS – ul. Kłaka

XW – ul. Zarosie (bez osiedla)

10 stycznia 2018 – środa – od godz. 15.30

XP – ul. Działkowa – blok 24 – od godz.15.00

XS – ul. Zamłynie - od godz.15.00

XW – ul. Hiacyntowa, Kameliowa i Gerberowa

11 stycznia 2018 – czwartek – od godz. 15.30

XP – ul. Laskowa, Ripperów (od końca) i Wrońskiego

XS – ul. Ślósarczyka (od końca do nr 16)

XW – ul. Przylaszczki i Przebiśniegów

12 stycznia 2018 – piątek – od godz. 15.30

XP – ul. Ogórkowa

XS – ul. Wielicka i Na Jazkach

XW – Os. Zarosie  (od godz.17.00)

13 stycznia 2018 – sobota – od g.9.00

XP – ul. Duża Góra (od końca) i ul. Przecinek

XS – ul. Stacyjna i Bocznica

XW – ul. Hoyera

14 stycznia 2018 – niedziela – od g.14.00

XP – ul. Łazy (bloki)

XS – Os. Mała Góra – bloki 15, 15a, 15 b i 15 c

XW – ul. Grzecha

15 stycznia 2018 – poniedziałek – od godz. 15.30

XP – ul. Imielna n-ry 45 do 72

XS – ul. Nad Serafą (od końca) i Rakuś (od końca do stacji PKP)

XW – ul. Potrzask (od 1- 40)

16 stycznia 2018 – wtorek – od godz. 15.30

XP – ul. Smolenia n-ry 1-39

XS – ul. Koprowa

XW – ul. Potrzask (od 43 - 68)

17 stycznia 2018 – środa – od godz. 15.30

XP – ul. Działkowa – blok 26 – od godz.15.00

XS – ul. Rakuś (od ul. M Góra do ul. Ks. Łaczka) - od godz.15.00

XW – ul. Potrzask (od n-ru 70 do końca)

18 stycznia 2018 – czwartek – od godz. 15.30

XP – ul. Smolenia n-ry 40 do końca

XS – ul. Kolonijna i od ok. g.19.00 Madejówka

XW – ul. Kwatery i Zalipki

19 stycznia 2018 – piątek – od godz. 15.30

XP – ul. Działkowa – bloki 31 i 33 – od godz.15.00

XS –ul. Ks. Łaczka (nr od 36 – 64)

XW – ul. Schulza

20 stycznia 2018 – sobota – od g.9.00

XP – ul. Gardowskiego

XS – ul. Pod Pomnikiem za i przed autostradą (od końca)

XW – ul. Czarnochowicka i ul. Kokotowska (za autostradą)

21 stycznia 2018 – niedziela – od g.14.00

XP – ul. Bieżanowska (n-ry parzyste od 266 do końca i ul. Półłanki

XS – os. Czereśniowy Sad (bloki 11, 11a, 11 b)

XW – ul. Jędrzejczyka

22 stycznia 2018 – poniedziałek – od godz. 15.30

XS – ul. Zolla (od końca do nr 49)

XW –  ul. Flanka

23 stycznia 2018 – wtorek – od godz. 15.30

XS - Korepty (bez osiedla) i Świeża (od godz. 15.00)

XW – ul. Habeli

24 stycznia 2018 – środa – od godz. 15.30

XS – ul. Zolla (od nr 47a – 1)

XW – ul. Kluszewskiego i Kiepury

25 stycznia 2018 – czwartek – od godz. 15.30

XS – ul. Mała Góra (bez osiedla)

XW – ul. Kurpińskiego i Bierkowskiego

26 stycznia 2018 – piątek – od godz. 15.30

XS – ul. Weigla (od końca)

XW – ul. Nowaka i Stryjeńskiego

27 stycznia 2018 – sobota – od g.9.00

XS – ul. Ks. Łaczka (nr 1 – 34)

XW – ul. Szastera, Małka, Świdzińskiego, Rygiera

28 stycznia 2018 – niedziela – od g.14.00

XS – ul. Ślósarczyka (nr 1 – 15)

XW – ul. Ks. Kusia, Wojciecha z Brudzewa i Tańskiego

29 stycznia 2018 – poniedziałek – od godz. 15.30

XS – ul. Sucharskiego (n-ry nieparzyste od 1 – 51b) wraz z ul. Przełazek

XW - ul Sucharskiego n- ry parzyste

30 stycznia 2018 – wtorek – od godz. 15.30

XS – Sucharskiego ( n-ry nieparzyste od końca do nr 53)

31 stycznia 2018 – środa – od godz. 15.30

XS – Jaglarzów (nr 1 - 15) oraz ul. Jakubca

XW – ul. Kokotowska (przed autostradą) oraz ul. Jasieńskiego (od początku)

1 luty 2018 - czwartek - od godz. 15.30

XS - ul. Zarzyckiego (od autostrady do końca)

3 luty 2018 - sobota - od godz. 10.30

XS - ul. Jaglarzów (od nr 19 do końca)