Witryna

Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Drukuj Email

21 STYCZNIA 2018
3 NIEDZIELA ZWYKŁA

Trwa Tydzień Ekumeniczny czyli TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
pod hasłem
„PRAWICA TWOJA WSŁAWIŁA SIĘ MOCĄ”

 

Dziś o g.13.30 – Msza św. dla klas VII i II gimnazjum oraz ich rodziców

W  TYM  TYGODNIU:

24.I. – środa – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

25.I.- czwartek – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

26.I. – piątek – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

27.I. – sobota – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

Ogłoszenia Zespołu Charytatywnego

- po odbiór żywności z Caritas można się zgłaszać we wtorek 23.I. w godz. 18.00-19.00
w Edenie (należy mieć dowód osobisty)

- żywność otrzymują te osoby, które w grudniu złożyły zaświadczenie z MOPS-u

Na stolikach jest prasa katolicka – zachęcamy do nabywania i czytania

 

Kontynuujemy wizytę duszpasterską – rozkład wywieszony jest w gablotach, jest na
stronie internetowej parafii – woda święcona znajduje się w przedsionku starego kościoła.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Józefa Brzeska (z ul. Ks. Łaczka), + Lesław Ławski (z ul. Zolla),
+ Michalina Godzik i +Tadeusz Danak i +Wanda Bieżanowska
Ich dusze powierzamy Miłosiernemu Bogu

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !