Witryna

Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Drukuj Email

29 PAŹDZIERNIKA 2017
30 NIEDZIELA ZWYKŁA


W  TYM  TYGODNIU:

31.X. – wtorek – g.17.30 -  zakończenie nabożeństw różańcowych

1.XI. – środa – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

2.XI. – czwartek-WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH- DZIEŃ ZADUSZNY

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  1 i 2 listopada

w kościele –    1.XI. jak w każdą niedzielę,

2.XI. -  Dzień Zaduszny – Msze św. godz. 7.00, 18.00 i 19.30

CMENTARZ 1.XI. W. Świętych – Msze św. g.10.00 i 14.00 (z procesją i wypominkami)

2.XI.Dzień Zaduszny – Msze św. godz.10.00  i  17.00

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH – NA CMENTARZU – 1 i 2.XI. godz.20.00

Odpusty za zmarłych -  od 1 do 8 listopada

A/  Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 i 2.XI, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzania świątyni należy odmówić ”Ojcze nasz” i „Wierzę”, oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa wg intencji Ojca Świętego

B/   Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych,zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach: od 1 do 8 listopada(włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy

Na wypominki roczne i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii i na cmentarzu

3.XI. – 1-szy piątek miesiąca –     MSZE ŚWIĘTE – g.6.30, 7.00 i 18.00

SPOWIEDŹ ŚW. podczas Mszy św. a popołudniu od g.17.30

4.XI. – 1-sza sobota miesiąca – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

g .6.30 – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi

ODWIEDZINY CHORYCH – w piątek i sobotę od g.8.00

W przyszłą 1-szą niedzielę miesiąca:- po Mszy św. o g.7.00 – zmianka różańcowa

-  ofiary będą przeznaczone na renowację zabytkowej świątyni

Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przeniesione jest na 2-gą środę miesiąca 8.XI.

Spotkanie Zespołu Apostolstwa Świeckich – przeniesione na 2–gi czwartek miesiąca 9.XI

W Dzień Zaduszny kancelaria będzie nieczynna

Ks. Włodzimierz zaprasza młodzież zainteresowaną problematyką wiary do klubu dyskusyjnego
„Areopag Wiary” w poniedziałki po Mszy Św. o godz. 18.40. Spotkanie w salce pod kościołem.

Składamy podziękowanie  za ofiary złożone w ubiegłą niedziele na misje oraz za ofiary
na konto na renowację zabytkowej świątyni – „Bóg zapłać”.

Od 1.XI. przyjmujemy intencje mszalne na rok 2018.Rezygnujemy z systemu rezerwacji
i potwierdzania. Ofiary składamy przy zamawianiu.

Dziś przy kościele, we wtorek od g.16 i 1.XI  na cmentarzu, młodzież oazowa naszej parafii
sprzedaje znicze nagrobne. Dochód przeznaczony będzie na duszpasterstwo młodzieży

1.XI. Uroczystość Wszystkich Świętych a 2.XI. Dzień Zaduszny.
Pamiętajmy, że nasza powinność wobec zmarłych nie wyczerpuje się w uporządkowaniu

cmentarzy i grobów. Zanieśmy naszym zmarłym dar Mszy św., Komunii św., modlitwy
czy miłosiernego czynu. Dopiero wtedy zaniesiony kwiat, zapalony znicz staną się wyrazem
czegoś co jest naprawdę cenne wobec Boga.

W minionym tygodniu odeszła do wieczności: + Danuta Śliwa  (z ul .Bieżanowskiej)
Jej duszę powierzamy miłosiernemu Bogu.

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !