Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Ślub Drukuj Email

ŚLUB

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc z sobą następujące dokumenty:
- dowód osobisty
- aktualne świadectwo Chrztu, jeśli miał on miejsce poza parafią (ważne 6 miesięcy od chwili wydania)
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (np. USC Kraków, ul. Lubelska 27) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy od chwili wydania)
- indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo szkolne, gdzie znajduje się ocena z religii
- świadectwo tzw. kursu przedmałżeńskiego - szczegóły na www.wdr.diecezjakrakow.pl (można dostarczyć później)
2. Przy spisywaniu protokołu przedślubnego i przygotowaniu "zapowiedzi" nie jest wymagana obecność świadków
- są potrzebni przy ślubie (warunkiem jest ukończone 18 lat)
3.Narzeczeni powinni mieć 18 lat, w przeciwnym razie wymagana jest zgoda Sądu